FJZ
Filip Jan Zvolský
» Na počátku byla tma a ta tma byla ubohá. «
Genius loci Pragensis

Autorská, loutková hra o dějinách Prahy od kněžny Libuše až po den, kdy diváci vstoupí do divadla. Tamtéž bohužel vstoupila povodeň a ukončila život inscenace dřív než bylo zdrávo. V představení jsme použili kromě loutek a živých herců i černé divadlo a malinko principy laterny magiky.

Více o inscenaci na divadlo.cz/apropo.
Fotografie z inscenace: Oldřich Malina.

Genius loci PragensisGenius loci PragensisGenius loci PragensisGenius loci PragensisGenius loci PragensisGenius loci Pragensis